Dojo Kun - shotoreigikan.it

Vai ai contenuti

Dojo Kun

1) HITOTSU  

JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO

Dobbiamo impegnarci a raggiungere la perfezione del carattere

2) HITOTSU

MAKOTO NO MICHI O MAMURU KOTO

Dobbiamo perseguire la strada della sincerità

3) HITOTSU

DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO

Dobbiamo allevare il nostro spirito allo sforzo

4) HITOTSU

REIGI O OMONZURU KOTO

Dobbiamo esaltare il rispetto e la sincerità

5) HITOTSU

KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO    

Dobbiamo controllare con coraggio lo spirito istintivo          

Dojo Kun Shotokan Karate-Do
Torna ai contenuti